Морски орел

facebook thumb

Описание

Морският орел е най-едрият орел в Европа. В полет правят впечатление широките и дълги крила, късата опашка и дългият врат. Възрастните са с кафяво оперение, светложълта глава, човка и бяла опашка. Младите са тъмнокафяви, с тъмни човка и опашка. Както при повечето орли женската е по-едра от мъжкия.

Начин на живот

Храни се основно с риба и водолюбиви птици. Ловува на сушата и водата, като може да улови и вдигне във въздуха риба или друга плячка с тегло до 8 килограма. Обитава реки, езера, блата, язовири със стари тополови или дъбови гори по бреговете. Гнездото на морския орел е голямо, разположено високо в короната на дърво – най-често на бяла топола. Гнездящата двойка винаги има няколко гнезда на територията си, като всяка година ремонтира и използва едно от тях. Достатъчно старо гнездо може да достигне 5 м височина и 2 м диаметър. Намира се в короната на някое подходящо дърво или по-рядко - на скален корниз.

Снася две, много рядко три, бели на цвят яйца. Малкото напуска гнездото на около 70-90-дневна възраст. Отглежда едно поколение годишно в периода март-юли. Моногамни птици, придържат се заедно целогодишно в гнездовата им територия. Полова зрялост настъпва на петата година, а на десетата окончателно добива външния вид и оперение на възрастна птица.

Морският орел е постоянен териториален вид. Младите са скитащи, но между петата и десетата година се установяват на определено място. През зимата у нас зимуват млади индивиди от Северна Европа.

Природозащитен статус

В Червения списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) статусът му е оценен като „Незастрашен“. Европейската популация в последните години нарастна  до 5000-6000 двойки.

В „Червената книга на Република България“ е включен в категорията „Уязвим“. На територията на страната изключително рядък и защитен по закона вид.

Заплахи

  • - Пресушаване и деградация на влажните зони
  • - Изсичане на крайречните гори
  • - Незаконно залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници
  • - Бракониерски острел
  • - Безпокойство през периода на размножаване.
  • - Сблъсък с ветрогенератори

 

Последни новини

Малкият орел от арт-инсталацията „За да има орли“ ще радва посетителите на РИМ-Благоевград

Малкият орел от арт-инсталацията „За да има орли“ вече е част от Регионалния исторически музей в Благоевград. В началото на октомври друга емблема на едноименнат...

Прочети още

Кои са победителите от фотоконкурса „По следите на орела“

Приключи конкурсът за снимка „По следите на орела“, организиран от БДЗП в рамките на кампанията „За да има орли“.  Снимките, направени с тех...

Прочети още

Опознайте властелините на небето с филма "За да има орли"

Чували сте израза „орлово око“. А знаете ли, че това е най-острото око на планетата? Какво знаете за орлите по принцип и конкретно за видовете, гнездящи в България...

Прочети още