Малък орел

Описание 

Малкият орел има светъл и тъмен вариант на оперението. При светлия оперението отдолу е бяло с тъмни махови пера, а при тъмната фаза - то е изцяло кафяво.

Начин на живот

Храни се основно с дребни бозайници и птици, които лови в гори и открити пространства.  Обитава широколистни гори в близост до пасища, ливади и обработваеми земи. Двойките заемат гнездовата територия в края на март - началото на април. Брачният полет е характерно, вълнообразно гмуркане. Двойката винаги има няколко гнезда на територията си, като всяка година ремонтира и използва някое от тях. Гнездото е разположено в стари широколистни или смесени гори, рядко гнезди на скали. Снася 2 яйца, има едно поколение годишно през април-август. Моногамни птици.  

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Природозащитен статус

Включен е в „Червената книга на Република България“, в категорията „Уязвим“.        

Заплахи

  • - Разораване на пасища
  • - Незаконното залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници
  • - Прекомернат употреба на пестициди в земеделието
  • - Сблъсък с необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа,
  • - Бракониерския острел
  • - Безпокойството през периода на размножаване.

   

Вижте снимки на малки орли

Последни новини

Огромен интерес към орлите на България по време на събитието, посветено на кампанията "За да има орли"

С огромен интерес към орлите на България и кампанията „За да има орли“ протече събитието, което Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира вчера ...

Прочети още

Уникални макети на орли ще разперят криле в София

Заповядайте на 17 септември (неделя) в Зоологическа градина - София на специално събитие, посветено на орлите на България. Уникална инсталация на шест вида орли в реален раз...

Прочети още

Бургас посрещна орлите на България със специално събитие

На 1 август в района пред Експозиционен център „Флора" в Бургас екип на Българското дружество за защита на птиците откри арт инсталацията „За да има орли&l...

Прочети още