Малък орел

Описание 

Малкият орел има светъл и тъмен вариант на оперението. При светлия оперението отдолу е бяло с тъмни махови пера, а при тъмната фаза - то е изцяло кафяво.

Начин на живот

Храни се основно с дребни бозайници и птици, които лови в гори и открити пространства.  Обитава широколистни гори в близост до пасища, ливади и обработваеми земи. Двойките заемат гнездовата територия в края на март - началото на април. Брачният полет е характерно, вълнообразно гмуркане. Двойката винаги има няколко гнезда на територията си, като всяка година ремонтира и използва някое от тях. Гнездото е разположено в стари широколистни или смесени гори, рядко гнезди на скали. Снася 2 яйца, има едно поколение годишно през април-август. Моногамни птици.  

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Природозащитен статус

Включен е в „Червената книга на Република България“, в категорията „Уязвим“.        

Заплахи

  • - Разораване на пасища
  • - Незаконното залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници
  • - Прекомернат употреба на пестициди в земеделието
  • - Сблъсък с необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа,
  • - Бракониерския острел
  • - Безпокойството през периода на размножаване.

   

Вижте снимки на малки орли

Последни новини

Малкият орел от арт-инсталацията „За да има орли“ ще радва посетителите на РИМ-Благоевград

Малкият орел от арт-инсталацията „За да има орли“ вече е част от Регионалния исторически музей в Благоевград. В началото на октомври друга емблема на едноименнат...

Прочети още

Кои са победителите от фотоконкурса „По следите на орела“

Приключи конкурсът за снимка „По следите на орела“, организиран от БДЗП в рамките на кампанията „За да има орли“.  Снимките, направени с тех...

Прочети още

Опознайте властелините на небето с филма "За да има орли"

Чували сте израза „орлово око“. А знаете ли, че това е най-острото око на планетата? Какво знаете за орлите по принцип и конкретно за видовете, гнездящи в България...

Прочети още